Om personlig Utveckling

Många gånger är vi rädda för att släppa taget om den vi är. Om den identitet vi skapat. En identitet som också många gånger berättar vem vi är, vad vi gör och vad vi absolut inte kan göra. Många gånger blir vi mer begränsade av vår identitet. Vi är rädda för att inte bli omtyckta eller att inte lyckas om vi släpper taget om den person vi varit i så många år. Men vi förändras hela tiden. Vi utvecklas och hittar nya saker som väcker vårt intresse och vår nyfikenhet.

Jag vill börja skala bort dessa lager. Lager av identitet och begränsningar som vi många har byggt upp under många år.

Vem är jag om jag släpper taget om mina identiteter?

Vad är personlig utveckling? Är det att skriva en lista med saker jag vill uppnå det kommande året? Nej, för mig handlar personlig utveckling om att släppa taget. Skala av lager om vem vi borde vara för att frigöra oss själva. Unlock your potential.

”Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. 

We ask ourselves,
“Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?” Actually, who are you not to be? You are a child of God. 

Your playing small does not serve the world. There’s nothing enlightened about shrinking
so that other people won’t feel insecure around you. 

We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us.
It’s not just in some of us; it’s in everyone. 

And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same.
As we’re liberated from our own fear,
our presence automatically liberates others.” 

Av: Marianne Williamsson